Smith Funeral Home


Court & Houston Street
Newton, Texas (TX) 75966
Newton County
(409) 379-5041